bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 3 اسفند 1402   ورود  
اخبار داخلی
تولید خاویار پرورشی در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور
شنبه 23 خرداد 1394
از فیل ماهیان موجود در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور واقع در منطقه کویری مرکزی ایران، خاویار پرورشی تولید شد.
پژوهشگران مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور موفق شدند برای نخستین بار در منطقه کویری مرکزی کشور در شهرستان بافق از فیل ماهیان خاویاری «خاویار پرورشی» تولید کنند. در این مرکز از سال 1381 پروژه هایی درزمینه فیزیولوژی، پرورش و مولدسازی فیل ماهیان انجام شده است. پروژه اخیر که درزمینه مولدسازی فیل ماهیان با حمایت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران صورت گرفت به استحصال خاویار از سه قطعه از فیل ماهی با میانگین وزن 59 کیلوگرم منجر شد. این دستاورد نشان داد که درصورت وجود منابع آب کافی و تغذیه مناسب، تولید خاویار پرورشی از فیل ماهیان در شرایط منطقه امکان پذیر است.
تعداد بازديد:849
Copyright (c) 2024 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co