bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 3 اسفند 1402   ورود  
اخبار داخلی
بازدید مدیرکل جدید دیوان محابازدید مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور سبات استان از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
يک شنبه 12 مهر 1394
جناب آقای مهندس فلاطون زاده مدیرکل دیوان محاسبات استان از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند.
در تاریخ شنبه 11/7/94، آقای فلاطون زاده مدیر کل دیوان محاسبات استان به اتفاق حسابرسان این اداره کل از مرکز بازدید کردند. ایشان در این بازدید در جریان فعالیت ها و دستاوردهای مرکز قرار گرفتند. همچنین در جلسه ای که در مرکز برگزار شد، جناب آقای فلاطون زاده راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه دستاوردهای پژوهشی و پیگیری آن ارائه نمودند
تعداد بازديد:877
Copyright (c) 2024 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co