bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     جمعه 17 آذر 1402   ورود  
اخبار داخلی
بازدید دفتر بهداشت و بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
چهار شنبه 20 آبان 1394
جناب آقای دکتر رخشانی مهر معاون دفتر بهداشت و بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند.
در روز سه شنبه 19 آبان 1394 آقای دکتر رخشانی مهر معاون دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور و کارشناسان مربوط از کارگاه های پژوهشی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند و در جریان فعالیت ها و پروژه های این مرکز قرار گرفتند. همچنین در جلسه ای عملکرد مدیریت مطلوب بهداشتی کارگاه های مرکز و نتایج مطالعات صورت گرفته بررسی گردید و تداوم پایش بهداشتی و روزآمد شدن سیستم ها متناسب با برنامه های رو به توسعه فعالیت های مرکز مورد تأکید قرار گرفت
تعداد بازديد:704
Copyright (c) 2023 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co