bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     دو شنبه 4 مهر 1401   ورود  
اخبار داخلی
بازدید نمایندگان آستان قدس رضوی در یزد و کرمان، از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
سه شنبه 18 اسفند 1394
نمایندگان «سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان» از کارگاه های پژوهشی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند.
در تاریخ 9/12/94 نمایندگان «سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان» از کارگاه های پژوهشی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند و در جریان فعالیت های پژوهشی مرکز قرار گرفتند. در جلسه ای که به این منظور برگزار شد، باتوجه به تمایل آن سازمان به ورود به فعالیت های تولید تیلاپیا براساس پتانسیل های آن مجموعه، مسائل و راهکارها در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تعداد بازديد:505
Copyright (c) 2022 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co