bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 3 اسفند 1402   ورود  
اخبار داخلی
سونوگرافی ماهیان خاویاری
سه شنبه 17 فروردین 1395
فیل ماهیان خاویاری مورد مطالعه در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور سونوگرافی شدند.

جهت بررسی روند توسعه غدد جنسی ماهیان خاویاری که در قالب پروژه ای با حمایت شرکت سنگ آهن مرکزی انجام می شود، فیل ماهیان مورد مطالعه سونوگرافی شدند. در این بررسی که در حضور آقای دکتر محمدمیرزایی قائم مقام شرکت سنگ آهن و ناظر پروژه و دیگر کارشناسان انجام شد، پس از اقدام به بیهوشی و بیومتری ماهیان، مراحل گناد مورد بررسی قرار گرفت. مزیت استفاده از سونوگرافی نسبت دیگر روشها سریع بودن و استرس کمتر ماهیان می باشد.


تعداد بازديد:359
Copyright (c) 2024 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co