bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 3 اسفند 1402   ورود  
اخبار داخلی
بازدید مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
سه شنبه 17 فروردین 1395
درتاریخ یکشنبه 24 شهریورماه، آقای دکتررکنی مدیرکل محترم برنامه ریزی و پایش پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مرکز بازدید کردند.

جناب آقای دکتررکنی و هیئت همراه ضمن بازدید از آزمایشگاه ها، استخرها و کارگاه های پژوهشی، در جریان پروژه های مرکز و فعالیت های انجام شده و دردست اجراء قرار گرفتند و در جلسه ای کارشناسی، مسائل مربوط به نحوه پیشرفت و توسعه فعالیت های مرتبط با تیلاپیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


تعداد بازديد:324
Copyright (c) 2024 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co