bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 3 اسفند 1402   ورود  
اخبار داخلی
بازدید کارشناسان طرح وبرنامه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مرکز
سه شنبه 17 فروردین 1395
کارشناسان طرح وبرنامه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 05/10/92 از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند.
در تاریخ 05/10/92، کارشناسان طرح وبرنامه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن بازدید از کارگاه های پژوهشی و آزمایشگاه های مرکز، در جریان فعالیت های انجام شده و دردست اجراء مرکز قرار گرفتند.
تعداد بازديد:349
Copyright (c) 2024 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co