bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 3 اسفند 1402   ورود  
اخبار داخلی
گزارش پرورش ماهی تیلاپیا در مزرعه بخش خصوصی
سه شنبه 17 فروردین 1395
گزارش پرورش ماهی تیلاپیا در مزرعه بخش خصوصی
بدنبال صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا در برخی مزارع شهرستان بافق، پرورش تیلاپیا در فصل پرورش جاری در مزرعه «ماهی پرور کویر» واقع در سایت آبزی پروری شهرستان بافق صورت گرفته است. بچه ماهیان تیلاپیای تک جنس تولید شده توسط مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور از اوایل فصل گرم به استخرهای خاکی این مزرعه معرفی شده و فعالیت پرورش با موفقیت انجام می شود. درحال حاضر میانگین وزن ماهیان پرورشی در این استخرها 270-200 گرم بوده و هیچ گونه تکثیر و تولید بچه ماهی در این استخرها مشاهده نمی شود. در ماهیان تیلاپیای دوجنس فعالیت تکثیر در شرایط منطقه بطور طبیعی از وزن های بیش از 80 گرم مورد انتظار است درحالیکه در مزرعه پرورش ماهی تیلاپیا این فعالیت روی نداده است. در بازدید مورخ 6/5/93 نماینده فرمانداری بافق، مدیر جهادکشاورزی بافق و مدیر محیط زیست بافق از مزرعه ماهی پرور کویر، عدم وجود بچه ماهی تیلاپیا و تکثیرنشدن ماهیان پرورشی در استخرهای پرورش به تأیید بازدیدکنندگان رسید.
تعداد بازديد:303
Copyright (c) 2024 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co