bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 7 آذر 1400   ورود  
اخبار داخلی
مشارکت مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور در برگزاری «همایش کشوری تغذیه و سرطان»
سه شنبه 17 فروردین 1395
مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور در برگزاری «همایش کشوری تغذیه و سرطان» مشارکت می کند.
مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور در «همایش کشوری تغذیه و سرطان» که توسط دانشگاه علوم پزشکی یزد در بهمن ماه سالجاری برگزار می شود همکاری و مشارکت می نماید. در این زمینه باتوجه به عنایت متولیان مباحث بهداشت و سلامت انسان به نقش مؤثر تغذیه از آبزیان و باتکیه بر وجود متخصصین و صاحب نظران مجموعه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، همکاری در زمینه های علمی و فنی ارائه مقالات و بررسی مقالات ارسالی، برگزاری میزگردهای تخصصی صورت خواهد گرفت.
تعداد بازديد:244
Copyright (c) 2021 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co