bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     دو شنبه 4 مهر 1401   ورود  
اخبار داخلی
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه « طراحی و مشاوره ساخت استخرهای دو منظوره آبزی پروری – کشاورزی » در مرکز ....
شنبه 4 اردیبهشت 1395
جلسه دفاع از پروژه « طراحی و مشاوره ساخت استخرهای دو منظوره آبزی پروری – کشاورزی » برگزار شد
در تاریخ چهارشنبه 1/2/95 جلسه دفاع از پروژه «طراحی و مشاوره ساخت استخرهای دو منظوره آبزی پروری-کشاورزی» به مجری گری آقای مهندس محمدمحمدی، در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور با حضور داوران استانی، دانشگاهی و کارشناسان برگزار شد. در این پروژه ابعاد مشاوره فنی طراحی و ساخت استخرهای 8 ضلعی آبزی پروری و استفاده دومنظوره از پساب حاصله در کشاورزی، که در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق اجراء شد، مورد ارزیابی قرار گرفت. شایان ذکر است با تکمیل این پروژه می توان به داشتن یک الگوی مناسب برای استفاده بهینه از آب استخرهای ذخیره کشاورزی برای تولید آبزیان امیدوار بود.
تعداد بازديد:712
Copyright (c) 2022 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co