bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 3 اسفند 1402   ورود  
اخبار داخلی
بازدید مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه جامع علمی- کاربردی بوشهر از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
شنبه 24 مهر 1395
مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه جامع علمی– کاربردی بوشهر از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کرد.
در تاریخ شنبه 17/7/95 آقای مهندس آقایی مدیر مرکز کارآفرینی بخش کشاورزی و شیلات دانشگاه جامع علمی-کاربردی بوشهر همراه با نماینده بخش خصوصی از مرکز بازدید کردند. با توجه به اینکه اجراء طرح تولید در سیستم آکواپونیک توسط آن مرکز دنبال می شود، همکاری و مشاوره کارشناسی در این زمینه براساس دستاورد و تجربیات موجود در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور، از موارد طرح شده در جلسه بود که مقرر شد همکاری ها در قالب انعقاد تفاهم نامه صورت گیرد./.
تعداد بازديد:655
Copyright (c) 2024 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co