bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 3 اسفند 1402   ورود  
اخبار داخلی
بازدید معاون امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
دو شنبه 1 آذر 1395
آقای مهندس رحمت نیا معاون امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کرد.
در تاریخ 23/8/95 آقای علیرضا رحمت نیا معاون امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند. در این بازدید ضمن معرفی فعالیت ها و طرح های در دست اجراء مرکزبویژه درزمینه ماهی تیلاپیا، پیشنهاد های مرکز به منظور معرفی و توسعه اصولی ماهی تیلاپیا به صنعت آبزی پروری ارائه گردید. آقای مهندس رحمت نیا ضمن تآکید بر جنبه های اقتصادی و هماهنگی توسعه تیلاپیا با اهداف اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت توسعه اصولی آبزی پروری تیلاپیا تأکید کردند.
تعداد بازديد:649
Copyright (c) 2024 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co