bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     جمعه 17 آذر 1402   ورود  
اخبار داخلی
برگزاری جلسه با کارگروه زیست بانک ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور
دو شنبه 29 آذر 1395
جلسه بررسی زمینه های همکاری فیمابین مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور با کارگروه زیست بانک ستاد توسعه زیست فناوری برگزار شد.
در تاریخ سه شنبه 24/9/95 ضمن بازدید کارگروه زیست بانک ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از فعالیت ها و کارگاه های مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، جلسه بررسی زمینه های همکاری فیمابین برگزار شد. در این جلسه گزارش رئوس اهداف و برنامه های پژوهشی مرکز از گذشته تاکنون ارائه گردید و آقای دکتر بهزاد سرخی رییس محترم کارگروه زیست بانک از مطالعت و دستاوردهای مهم مرکز قدردانی و از توسعه همکاری های فیمابین استقبال نمودند
تعداد بازديد:530
Copyright (c) 2023 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co