bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 3 اسفند 1402   ورود  
اخبار داخلی
برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع پرورش ماهی تیلاپیا در ایران
يک شنبه 5 دی 1395
کرسی آزاد اندیشی با موضوع «پرورش ماهی تیلاپیا در ایران» در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزارشد.
درتاریخ دوشنبه 29 آذر 1395 کرسی آزاد اندیشی با موضوع «پرورش ماهی تیلاپیا در ایران» به همت انجمن علمی شیلات در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با حضور اعضاء هیئت علمی ، مسئولین و دانشجویان دانشگاه و مسئولین و کارشناسان نهادهای مربوط برگزارشد. در این نشست، آقای مهندس فرهاد رجبی پور از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور به عنوان موافق و آقای مهندس خیر آبادی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گرگان به عنوان مخالف سخنرانی کردند. در ادامه پرسش های حاضران مطرح و موافقان و مخالفان توسعه پرورش تیلاپیا به بیان دیدگاه های خود پرداختند. در مجموع این نشست، تحت تآثیر قرار گرفتن تنوع زیستی کشور به عنوان مهمترین علت نگرانی محیط زیست از توسعه پرورش تیلاپیا مطرح شد و مهمترین توصیه های موافقان پرورش تیلاپیا، توسعه اصولی و منطبق با دستورالعمل های بین المللی و متکی بر دانش و فناوری روز، بود.
تعداد بازديد:833
Copyright (c) 2024 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co