bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 25 مهر 1398   ورود  
اخبار داخلی
بازدید دفتر بازرسی و ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396
نمایندگان دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند.
در تاریخ یکشنبه 10/2/96 نمایندگان دفتر بازرسی و ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز بازدید کردند. در این بازدید آقای دکتر گلشنی و هیئت همراه با فعالیت های مرکز آشنا شدند. همچنین ضمن ارائه روند اجراء پروژه ها توسط معاون مرکز، توسعه اصولی و قانونمند آبزی پروری تیلاپیا بهترین روش جلوگیری از توسعه غیررسمی و کنترل نشده این فعالیت برشمرده شد.
تعداد بازديد:250
Copyright (c) 2019 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co