bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     دو شنبه 4 مهر 1401   ورود  
اخبار داخلی
برگزاری جلسه ترویجی در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
سه شنبه 28 آذر 1396
نشست مشترک مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور با مدیریت های هماهنگی ترویج و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد برگزارشد.
در تاریخ دوشنبه 27/9/96 جلسه ای با حضور خانم دکتر قوچانی مدیر هماهنگی ترویج، آقای مهندس سادات اخوی مدیر امور آبزیان جهاد کشاورزی استان یزد، نماینده جهاد کشاورزی بافق و کارشناسان مرتبط در محل مرکز برگزار شد و زمینه های گسترش همکاری ترویجی مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به طرح ابهامات بی اساس درمورد آبزی پروری ماهی تیلاپیا در سطح برخی رسانه ها و فضای مجازی، محورهای همکاری جهت تنویر اذهان عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلساتی در این زمینه برگزار و اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد.
تعداد بازديد:461
Copyright (c) 2022 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co