bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 25 مهر 1398   ورود  
اخبار داخلی
بازدید دانشجویان دانشگاه مرکز آموزش علمی – کاربردی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی یزد از مرکز
شنبه 16 دی 1396
در تاریخ چهارشنبه 13/10/96 دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مرکز آموزش علمی – کاربردی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی یزد از مرکز بازدید کردند.
در این بازدید دانشجویان با دستاوردهای پروژه های تحقیقاتی و فعالیت های کارگاه های پژوهشی مرکز آشنا شدند و به پرسش های دانشجویان پاسخ داده شد.
تعداد بازديد:238
Copyright (c) 2019 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co