bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     دو شنبه 4 مهر 1401   ورود  
اخبار داخلی
بازدید مدیر بخش آبزی پروری و مدیر فنی مهندسی موسسه از مرکز
سه شنبه 26 دی 1396
آقایان دکترسیدمرتضایی مدیر بخش آبزی پروری و مهندس ایرانپور مدیر فنی مهندسی مؤسسه از مرکز بازدید کردند.
در جریان سفر و بازدید آقایان دکترسیدمرتضایی مدیر بخش آبزی پروری و مهندس ایرانپور مدیر فنی مهندسی مؤسسه از مرکز در تاریخ چهارشنبه 20/10/96، عملکرد فعالیت های مرتبط با تولید انبوه گلخانه ای تیلاپیا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درزمینه طرح ارتقاء دیماند برق مرکز، ضمن برگزاری جلسه با نماینده اداره برق و پیمانکار مربوط، هماهنگی هایی برای تسریع در اجراء طرح صورت گرفت.
تعداد بازديد:617
Copyright (c) 2022 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co